Original
PDF i version 1.3 (helst ingen komprimering)
EPS typsnitt ska vara vektoriserade.
Inget utfall, inga skärmärken och i rätta proportioner
Ett dokument får inte innehålla blandat CMYK och RGB bilder

Bilder till utomhusvepor 25 - 40 dpi


Bilder till inomhus 35 - 72 dpi


Ev. PMS färger i original samt nämnda i orden.


Källprofil på CMYK = Fogra 27


Källprofil på RBG = Adobe RGB 98


För bästa svarta, blanda svart i C50 m50 y40 k100