RANGE®

är ett system som består av olika typer av prelackerad aluminium vars egenskaper tillåter efterbearbetning utan att färgskiktet påverkas.

I RANGE® programmet ingår såväl våtlackerade bandlackeradevita plåtar från coils som 100-tals pulverfärger enligt den skyddade tillverkningsprocessen vilken kännetecknar RANGE®.

RANGE® levereras med en lätthäftande plastfilm som skyddar under konvertering och transport.

Typiska användningsområden är byggnation, skylt- och uppmärkning, maskininkapsling, storformatstryck med mera.