Vår logotyp har med åren förändrats och utvecklats i takt med att företaget har vuxit.
I dagsläget så pågår fortfarande designarbetet kring loggan.
Detta för att i slutändan kunna hitta just det där som definierar oss som företag.